Followers

Friday, October 8, 2010

Sa'udah Binti Zam'ah, Isteri Nabi Yang Berbudi Luhur

Bismillah.....Puji-pujian hanyalah untuk Khaliq yang agung. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda.. Berbicara tentang Rasulullah, Baginda adalah manusia pilihan yang wajib menjadi contoh umat manusia pada hari ini. Baginda pernah berkahwin dengan 13 orang wanita. Salah seorangnya ialah Sa'udah binti Zam'ah al-Amiriyah al-Qiraisyiah. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi SAW sesudah Khadijah r.a. dan dia sendiri yang bersama Nabi SAW selama kurang lebih 3 tahun sehingga beliau berumah tangga dengan 'Aisyah r.a.Adalah para sahabat radhiyallahu 'anhum melihat Nabi SAW bersendirian sesudah kewafatan Khadijah r.a dan berharap kiranya beliau menikah lagi,penghibur dikala keseorangan. Lalu Khaulah binti Hakim pun pergi mengutarakan pendapat sahabat-sahabat itu. Maka dia berbicara kepada Rasulullah SAW dan menawarkan 'Aisyah binti Ash-Shiddiq r.a. namun dia masih kecil. Maka biarlah dia dipinang,kemudian ditunggu hingga dewasa. Akan tetapi, siapakah yang akan memerhatikan urusan-urusan Nabi SAW dan menjaga putri-putri serta menguruskan rumah beliau ? Pernikahan dengan 'Aisyah tidak akan berlangsung sebelum 2 atau 3 tahun lagi....Dan ditakdirkan seorang janda yang akan menggantikan Saidatina Siti Khadijah r.a. Dia adalah Saudah binti Zam'ah dari bani Ady bin Najjar.Rasulullah SAW mengizinkan Khaulah meminang keduanya. Pertama Khaulah datang ke rumah Abu Bakar r.a., lalu ke rumah Zam'ah. Dia menemui puterinya, Saudah, dan berkata:"Kebaikan dan berkah apa yang dimasukkan Allah kepadamu, wahai Saudah ?" Saudah bertanya kerana tidak tahu maksudnya, "Apakah itu, wahai Khaulah ?" Khaulah menjawab :"Rasulullah SAW mengutus aku untuk meminangmu." Sa'udah berkata dengan suara gementar, "Aku berharap engkau berjumpa kepada ayahku dan menceritakan hal itu kepadanya." Maka terjadi kesepakatan dan berlangsunglah pernikahan.Saudah mengalami situasi yang menyebabkan Rasulullah SAW menghulurkan tangannya yang penyayang untuk menolong masa tua dan meringankan kekerasan hidup yang dirasakan oleh Sa'udah. Sa'udah telah hijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama bersama suaminya,Sakran bin Amr. Kemudian suaminya meninggal sebagai muhajir dan Saudah tinggal sendirian. Saudah menjadi janda yang hidup di tanah perantauan sebelum tiba di Ummul Qura. Rasulullah SAW telah terkesan oleh wanita muhajir yang mu'min dan janda itu. Ternyata, Saudah bersetuju untuk menikah dengan Rasulullah SAW.Saudah menjadi surirumah tangga di rumah Rasululullah SAW sehinggalah 'Aisyah r.a. datang ke rumah kenabian. Dia mengetahui kedudukan 'Aisyah di hati Nabi SAW. Maka dia berikan harinya kepada 'Aisyah dan melapangkan tempat pertama baginya di dalam rumah. Saudah berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan keridhoan pengantin yang masih muda dan menyenangkannya ('Aisyah). Setelah menginjak masa tua yang dingin, Saudah sangat berharap untuk tetap menjadi isteri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat serta tidak diharamkan dari kemuliaan yang besar ini, sekalipun dia berikan harinya kepada 'Aisyah setelah merasa dia tidak menginginkan apa yang biasa diinginkan kaum wanita.Saudah bekerja keras menguruskan rumah tangga yang dibina dengan Rasulullah SAW sementara hatinya sarat dengan keridhoan dan iman hingga Nabi SAW pergi menghadap Tuhannya. Saudah wafat semasa khilafah Saidina Umar Al-Khattab r.a. 'Aisyah r.a. sering menyebut kebaikan dan memujinya atas kebaikan itu. Dia berkata, "Tidak seorang pun yang lebih aku sukai dalam dirinya daripada Saudah binti Zam'ah, hanya saja dia agak keras wataknya." [Al-Istii'aab 4/1867]Ketika Saudah wafat, Ibnu Abbas sujud. Ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, maka dia menjawab,"Rasulullah SAW bersabda:"Apabila kamu melihat suatu tanda, maka sujudlah." Dan tanda ketika wafatnya isteri-isteri Nabi SAW itulah yang menyebabkan dia bersujud.[Thabaqat Ibnu Sa'ad, Al-Ishaabah oleh Ibnu Hajar dan Usudul Ghaabah
oleh Ibnu Atsiir]. Saudah meriwayatkan lima hadits dari Rasulullah SAW. Di antaranya satu hadits diriwayatkan dalam Sahihain [Ibnul Jauzil, Al-Mujtanaa]. Dalam satu riwayat, bahawa Bukhari meriwayatkan dari Saudah dua hadits. [Al-Maqdisi, Al-Kamaal bii Ma'rifatir Rijaal]Semoga Allah SWT merahmatinya. Saudah menyukai sedekah dan berbudi luhur. Dari 'Aisyah r.a. dia berkata : "Bahawa sebahagian isteri-isteri Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antaraa kami yang paling cepat menyusulmu ?" Nabi SAW menjawab, "Yang terpanjang tangannya di antara kalian." Kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Ternyata, Saudah adalah orang yang terpanjang
tangannya di antara mereka. Kemudian kami mengetahui, bahawa maksud dari panjang tanganya adalah suka bersedekah. Saudah memang suka memberi sedekah dan dia yang paling cepat menyusulnya di antara kami." (H.R.Syaikhain dan Nasai). Dalam suatu riwayat lain oleh Muslim :"Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang terpanjang tangannya di antara kalian." 'Aisyah berkata, "Mereka saling mengukur
siapa di antara mereka yang terpanjang tangannya. Ternyata yang terpanjang tangannya di antara kami adalah Zainab, kerana dia melakukan pekerjaan tangan dan mengeluarkan sedekah."


Allahu'alam....

No comments:

Post a Comment